top of page
Image by D. Jameson RAGE

VERGOEDINGEN / TARIEVEN

Algemeen

Er zijn contracten afgesloten met alle verzekeraars. 

De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar en de behandeling wordt volledig vergoed.

Hou hierbij wel rekening met je wettelijk verplicht eigen risico (€ 385,-) en eventueel vrijwillig eigen risico wat eerst wel zelf betaald moet worden.

  • Elke therapiesessie duurt 60 minuten en kost 152,50,- euro voor behandeling.

  • De eerste (intake/diagnostiek) gesprekken zijn tevens 60 minuten en kosten: 173,40 euro (de tarieven zijn conform de NZA tarieven, zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/


Voor een afspraak die minder dan 48 uur van te voren wordt afgezegd wordt 65,- euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Huisarts

Een geldige verwijzing van de huisarts is in alle gevallen nodig om de kosten van de behandeling vergoed te kunnen krijgen. 

Hier moet op staan dat er sprake is van (vermoeden van) een DSM 5 diagnose en dat het een verwijzing is voor de basis-ggz.  De huisarts weet dit maar het is goed om er specifiek naar de vragen.

DSM-classificatie

Om in zorg te kunnen komen moet er een vermoeden zijn van ‘een stoornis’ uitgedrukt in termen van een DSM-classificatie. Niet alle classificaties komen voor vergoeding in aanmerking. Relatieproblematiek, problemen met rouwen en aanpassingsstoornissen (bijv. ‘burn out’) worden niet meer vergoed waardoor de behandeling valt onder de zogenaamde ‘onverzekerde producten’. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze problemen weer wel. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de ernst, de complexiteit en het beloop.

Supervisie

Er is voor supervisie geen vergoeding mogelijk vanuit je zorgverzekering. Het uurtarief is 85,- euro voor 45 minuten directe tijd. Overleg met je praktijkinstelling wat de mogelijkheden zijn.

Kind en jeugd 

De praktijk biedt geen consulten aan voor individuen onder de 18 jaar.

Op 1 januari 2022 is (landelijk) het zorgprestatiemodel ingevoerd. Mogelijk heeft dat gevolgen voor jou, bijvoorbeeld voor je eigen risico. Lees hier meer over op de web site van de beroepsvereniging: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Vergoedingen/Tarieven: Welkom
bottom of page