top of page
Image by D. Jameson RAGE

BEHANDELAANBOD

"Wat is jouw beste ontdekking?' vroeg de mol. "Dat wie ik ben, genoeg is," zei de jongen."

Mackesy, 2019.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen en de behandeling is in de regel kortdurend en klachtgericht. 

Redenen voor aanmelding kunnen zijn:

Angst- en paniekklachten

Dwangklachten

Somberheidsklachten

Emotie-regulatie problemen

Overmatig piekeren

Burn-out klachten

Leren omgaan met een diagnose zoals ADHD, Autisme (o.a. psycho-educatie)

Problemen na een ingrijpende gebeurtenis (bv. echtscheiding, ontslag, overlijden)

Last van prikkelbaarheid, concentratieproblemen of nachtmerries na een traumatische gebeurtenis

Niet alle aandachtsgebieden staan genoemd. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Er wordt gebruik gemaakt van zorgprogramma’s/ zorgpaden/protocollen die ontwikkeld zijn op basis van de beschikbare multidisciplinaire richtlijnen. Voor die stoornissen waarvoor geen (multidisciplinaire) richtlijnen  beschikbaar zijn, zijn de zorgprogramma’s/zorgpaden/protocollen gebaseerd op hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoord en adequaat.

 

Behandelmethoden die ik gebruik zijn onder andere:

- Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij wordt stil gestaan bij gedragspatronen en de invloed van opvattingen en overtuigingen op gedrag.

Door deze opvattingen te onderzoeken en te veranderen, lukt het om gedrag ook te veranderen. En door gedrag te veranderen, ga je anders over de dingen denken. Hierdoor voelt je je anders en nemen klachten af.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische klachten. In officiële richtlijnen is cognitieve gedragstherapie daarom in de meeste gevallen opgenomen als eerste keuze behandeling.

Zie voor meer informatie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt.nl

- EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve behandeling voor mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en last blijven houden van de gevolgen hiervan.

EMDR is, naast Cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandelmethode voor traumatische klachten.

Tijdens een EMDR-sessie wordt u gevraagd een beeld van de herinnering op te roepen, terwijl uw therapeut u op hetzelfde moment vraagt een taak uit te voeren, zoals het maken van (oog)bewegingen. De emotionele lading van het beeld verandert, waardoor uw klachten zullen afnemen.

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie over de werking van EMDR.

https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU

bron: Vereniging EMDR Nederland, zie ook emdr.nl

- ACT therapie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van (cognitieve) gedragstherapie. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van veerkracht, waardoor je beter met problemen om leert gaan.

In je dagelijks leven zijn onaangename gebeurtenissen niet altijd op te lossen of te voorkomen. In je leven krijg je met tegenslagen te maken, deze moet je leren verwerken. Tevens is het niet mogelijk om alles in je leven te controleren. Iets kunnen loslaten is dus een belangrijke tool om te leren. Vind je dit moeilijk, dan schiet je in de vermijdingsstand. Als dat soms gebeurt is het niet erg, maar het is beter als je hier niet automatisch bij iedere tegenslag in vervalt. 

Beter kun je in reactie op tegenslag even stilstaan en voelen. Dus niet meteen in de vecht- of vluchtstand vervallen. Maar je gevoel juist wél even helemaal toelaten. Om vervolgens te kunnen kiezen: ‘ik ga mij ondanks dit rotgevoel richten op zaken die mijn leven rijker en waardevoller maken’. Je accepteert en vervolgens commit je jezelf aan wat jij belangrijk vindt in je leven. Dat is waar het bij ACT om draait.

Zie ook https://act-guide.com/maak-kennis-met-act/

 

Waarvoor je elders behandeld kan worden:

Psychotische klachten

Ernstige persoonlijkheidsproblematiek

Ernstige agressie problematiek

Verslavingsproblematiek

Huiselijk geweld

Ernstige depressieve klachten, met suïcidaliteit

Wanneer blijkt dat de praktijk geen passend behandelaanbod heeft, kunnen we samen kijken waar je mogelijk wel terecht kan.

 

bottom of page