top of page
Image by D. Jameson RAGE

BEHANDELAANBOD

"Wat is jouw beste ontdekking?' vroeg de mol. "Dat wie ik ben, genoeg is," zei de jongen."

Mackesy, 2019.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen en de behandeling is in de regel kortdurend en klachtgericht. 

Redenen voor aanmelding kunnen zijn:

Angst- en paniekklachten

Dwangklachten

Somberheidsklachten

Emotie-regulatie problemen

Overmatig piekeren

Burn-out klachten

Leren omgaan met een diagnose zoals ADHD, Autisme (o.a. psycho-educatie)

Problemen na een ingrijpende gebeurtenis (bv. echtscheiding, ontslag, overlijden)

Last van prikkelbaarheid, concentratieproblemen of nachtmerries na een traumatische gebeurtenis

Niet alle aandachtsgebieden staan genoemd. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Ik maak gebruik van diverse behandelmethodieken. Deze zijn  gebaseerd op de richtlijnen die voor betreffende problematiek/diagnose als meest effectief bewezen zijn (evidence based). Het uitgangspunt is echter altijd zorg op maat.  

Behandelmethoden die ik gebruik zijn onder andere:

- Cognitieve Gedragstherapie

- EMDR

- Relaxatie therapie

- ACT therapie

Waarvoor je elders behandeld kan worden:

Psychotische klachten

Ernstige persoonlijkheidsproblematiek

Ernstige agressie problematiek

Verslavingsproblematiek

Huiselijk geweld

Ernstige depressieve klachten, met suïcidaliteit

Wanneer blijkt dat de praktijk geen passend behandelaanbod heeft, kunnen we samen kijken waar je mogelijk wel terecht kan.

Behandelaanbod: Welkom
bottom of page