top of page
Image by D. Jameson RAGE

KWALITEITSSTATUUT

Het kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle GGZ-professionals. Het beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. Met in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. En  op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. 

De praktijk beschikt over een door het Zorginstituut goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat ter inzage op de praktijk beschikbaar is.

Kwaliteitsstatuut/Klachten: Welkom
Image by D. Jameson RAGE

KLACHTEN

Ben je ontevreden?

Neem alsjeblieft snel contact op met mij, dan kunnen we er over in gesprek gaan. 

Het kan zijn dat je hierna ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wil voeren met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze persoon is volkomen onafhankelijk en kan ondersteuning bieden bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht.  Patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl

Kwaliteitsstatuut/Klachten: Welkom
bottom of page