top of page
Image by D. Jameson RAGE

WERKWIJZE

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen (zie menu).  

Actuele wachttijden (bijgewerkt op 25 september 2023)

Hilversum: aanmeldstop

Soest: aanmeldstop

Met vragen ben ik het beste per mail te bereiken:

praktijkjasmijnverhoef@outlook.com

In verband met de aard van mijn werkzaamheden, ben ik niet altijd in staat om direct je bericht te beantwoorden of de telefoon op te nemen.  

Een intakegesprek kan plaatsvinden op de praktijk of middels beeldbellen.

Tijdens dit gesprek zullen we uitgebreider ingaan op je hulpvraag en je klachten. Het is meteen ook een kennismaking waarin ik je meer kan uitleggen over hoe ik te werk ga. 

Als je een belangrijke naaste wil meenemen is dat geen probleem. 

Door de gesprekken wordt duidelijk wat er aan de hand is en samen zorgen we dat je inzicht krijgt in je klachten, je ermee om leert te gaan en je de klachten kunt verminderen. 

De meeste cliënten komen zo'n 10 keer. Dit valt bij de meeste verzekeraars binnen de vergoeding. Zie ook 'Tarieven'.  

Ik adviseer je dit van te voren uit te zoeken. 

ROM

Ik meet het effect van de therapie door middel van ROM-vragenlijsten (routine outcome measurement). Hiervoor vraag ik je voorafgaand aan de therapie een vragenlijst in te vullen (= voormeting). Na afloop en halverwege van de therapie zal ik je vragen deze vragenlijst opnieuw in te vullen (= nameting).

Werkwijze en Tarieven: Welkom
Image by D. Jameson RAGE

TARIEVEN

Algemeen

Er zijn contracten afgesloten met alle verzekeraars. 

De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar en de behandeling wordt volledig vergoed.

Hou hierbij wel rekening met je wettelijk verplicht eigen risico (€ 385,-) en eventueel vrijwillig eigen risico wat eerst wel zelf betaald moet worden.

  • Elke therapiesessie duurt 60 minuten en kost 152,50,- euro voor behandeling.

  • De eerste (intake/diagnostiek) gesprekken zijn tevens 60 minuten en kosten: 173,40 euro 

Deze tarieven zijn conform de NZA tarieven, zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_724624_22/

Wanneer de daadwerkelijke contacttijd langer of korter is, zal er respectievelijk een hoger of lager bedrag in rekening worden gebracht.

Voor een afspraak die minder dan 48 uur van te voren wordt afgezegd wordt 65,- euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Huisarts

Een geldige verwijzing van de huisarts is in alle gevallen nodig om de kosten van de behandeling vergoed te kunnen krijgen. 

De volgende gegevens zijn nodig op een verwijsbrief voor de Basis GGZ:

  • de gegevens van de cliënt,

  • de vermelding dat het een verwijzing naar de Basis GGZ betreft,

  • dat sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis,

  • de gegevens van de verwijzer, inclusief AGB-code

De verwijzer zal een korte brief ontvangen bij de start van de behandeling. Ook na de afronding van de behandeling zal er een brief worden gestuurd naar de verwijzer via zorgmail. Uiteraard zal ik dit alleen versturen wanneer de cliënt toestemming geeft om deze informatie te verstrekken.

DSM-classificatie

Om in zorg te kunnen komen moet er een vermoeden zijn van ‘een stoornis’ uitgedrukt in termen van een DSM-classificatie. Niet alle classificaties komen voor vergoeding in aanmerking. Relatieproblematiek, problemen met rouwen en aanpassingsstoornissen (bijv. ‘burn out’) worden niet meer vergoed waardoor de behandeling valt onder de zogenaamde ‘onverzekerde producten’. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze problemen weer wel. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de ernst, de complexiteit en het beloop.

Supervisie

Er is voor supervisie geen vergoeding mogelijk vanuit je zorgverzekering. Het uurtarief is 85,- euro voor 45 minuten directe tijd. Overleg met je praktijkinstelling wat de mogelijkheden zijn.

Kind en jeugd 

De praktijk biedt geen consulten aan voor individuen onder de 18 jaar.

Op 1 januari 2022 is (landelijk) het zorgprestatiemodel ingevoerd. Mogelijk heeft dat gevolgen voor jou, bijvoorbeeld voor je eigen risico. Lees hier meer over op de web site van de beroepsvereniging: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Werkwijze en Tarieven: Welkom
bottom of page